Federation South logo

Folk Dance Federation of California, South, Inc.

Czech Song Words
Compiled by Dick Oakes


Čerešničky
        Little cherries (Moravia)

/ Čerešničky, čerešničky, ćerešnĕ
Vy jste se mi rozspaly na cestĕ. /
/ Kdo vas najde, kdo vas posbĕra?
Ja som mĕla včera večer frajera. /
 
/ Bol to frajer malovaný jak růža,
Toho som si vyvolila za muža. /
/ Ani bych mu robit neddla,
Lenom ako růžu bych ho chovala. /
 
/ Ako růžu, ako růžu, červenú,
Já bych bola jeho ženú, /
/ Já bych bola heho Lália,
Ako moja růža, růža červená. /
 
  Little cherries, little cherries, oh cherries,
You spilled and scattered all over the road.
Who will find you, who will pick you up?
Last night I had a lover.
 
He was handsome like a rose,
I picked him to be my mate.
I wouldn’t let him work,
I'd only keep him as the rose.
 
As the rose, as the red rose,
I would be his beloved wife,
I would be his Lalia,
As my rose, my red rose.
 


Doudlebská Polka
        Dance from Doudleby (Bohemia)

Táto můj, táto můj, prodejte voly,
Kute mi klobouček samý fábory!
 
Mámo má, mámo má, prodejte husy,
Kupte mi tuniku, kerá mi sluší!
 
Mámo má, mámo má, prodejte tele,
Kupte me tuniku, pudu vesele!
 
  Father mine, sell the ox,
Buy me a hat very well-made!
 
Mama mine, sell the goose,
Buy me a tunic, which becomes me!
 
Mama mine, sell the calf,
Buy me a tunic, I will be happy!
 


Louký
        Meadows (Bohemia)

/ Mé zlaté Dolanské louký,
Vy jste mé těšívaly. /
/ Když jste mě potěšit měly,
Vy jste mě zarmoutily. /
 
/ Včera když padala rosa
A bledý měsíc vysě, /
/ Travou jsem chodila bosa.
Mů mily za jinou šel. /
 
  Oh, my golden Dolany meadows,
you used to please me so.
But when you should have brought me pleasure
you brought me only grief.
 
Yesterday, when the dew was falling
and a pale moon rose,
I walked barefoot through the grass.
My darling went to see another girl.