Federation South logo

Folk Dance Federation of California, South, Inc.

Hungarian Song Words
Compiled by Dick Oakes


Adjon az Isten
        Let God give

Adjon az Isten szerencsét,
Szerelmet, forró kemencét,
Üres vékámba gabonát,
Árva keemben prolát.
 
Lámpámban láng nekelyen.
Korán az ágyra kerülnön.
Kérdésre választ ö küuldjön;
Hogy hitem széjel ne hüljõn.
 
Adjon a Isten fényeket;
Temetök helyet életet.
Nekem a kérés nagy szégyen;
Adjon úgy is ha nem kérem.
 
  Let God give luck,
Hot stove and love,
Grain in my empty bushel,
A hand to shake hands.
 
Dont set fire in my lamp.
Don't let me early lie in bed.
Send an answer to my questions;
Don't let my faith vanish.
 
Let God give lights;
Life instead of graveyards.
It is shameful to ask;
Give us even if we don't speak.
 


Cigány Tánc
        Gypsy dance

Akármerrö fuj a szél,
Feküdj mellém majd nem er.
Tiszáról Dunáról fuj a szél.
 
Jó az ürge kalácscsal,
Vélem aludj ne mással.
Tiszáról Dunáról fuj a szél.
 
Veres karton az ingem,
Romnyi a feleségem.
Tiszáról Dunáról fuj a szél.
 
Nem bánom en ha az is,
Roma vagyok magam is.
Tiszáról Dunáról fuj a szél.
 
Jó az ürge kalácscsal,
Vélem aludj ne mással.
Tiszáról Dunáról fuj a szél.
 
  I don't care from where the wind blows,
Just lie down beside me.
From the Tisza, from the Danube, I don't care.
 
It's good with the coffee cake;
Sleep with me, not someone else.
From the Tisza, from the Danube, I don't care.
 
My shirt is red;
My wife is Gypsy.
From the Tisza, from the Danube, I don't care.
 
I don't care if she is --
I'm Gypsy, too.
From the Tisza, from the Danube, I don't care.
 
It's good with the coffee cake;
Sleep with me, not someone else.
From the Tisza, from the Danube, I don't care.
 


Csanádi Leánytánc
        Girl's dance from Csanád

Aranyalmás az én selyem keszkenőm.
Van is nekem Csanádon szép szeretőm.
 
Meg a föld is reng amerre én járok.
Legény legyen kivel beszédbe állok.
 
Tiszta búzát szemezget a vadgalamb
De szépen szól a Csanádi nagy harang.
 
Azt veri az mind a két oldalára
A Csanádi leánynoknak nincs párja.
 
  My silk handkerchief is the color of a golden apple.
I have a handsome lover in Csanád.
 
Even the earth trembles wherever I step.
Whoever I talk to should be a strong young man.
 
The wild pigeon pecks at pure wheat,
But the big bell in Csanád sounds very beautiful.
 
What it rings out to all sides
Is that none are equal to the girls of Csanád.
 


Ecseri Csárdás
        Dance from Ecser

Esteledik a faluban haza kéne menni
Attól félek a legények meg akarnak verni
Ne banatsatok jó pajtások, nem vagyok az oka
Szeretőm egy barna kislány nem hagyom el soha.
 
  Nightfall and the village should go home.
I'm afraid the boys will want to beat me.
Do not hit me good mates, I'm not the reason.
I like a little brown girl. Do not leave.
 


Galgamenti Karikázó
        Circle dance for women from the Galga River region

Je ges kút ostorom nem lehet vizet huisni,
Más falusi legényt nem lehet megõlelni.
Őlelni akarom, nem hajlik oda a karom,
Csókolni akarom, nem az én galambom.
 
Az én rácsos kapum sárgára van festve,
Oda jár a babám minden áldott este.
Lovát itatgatja, magát csinositja.
A picike száját a csókra igazítja.
 
Rózsám a szemedért mit nem cselekednem
Dunából a vizet kanállal kimerném.
Annak a medréból igaz gyöngyöt szednék.
Az én édes rózsámnak azzal kedveskednék.
 
  I can't draw water from my frozen well.
I can't embrace a boy from another village.
I'd like to embrace him but my arm won't reach.
I'd like to kiss him but he's not my dove.
 
My wooden gate is painted yellow.
That's where my lover goes every blessed evening.
She waters her horses and primps herself,
And puckers her tiny mouth up for a kiss.
 
Darling, what wouldn't I do for your eyes!
I would dip out the Danube with a spoon.
I would pick up the pearls from the river bed.
That's how I would please my darling.
 


Kállói Kettős
        Circle dance for women from the Galga River region

Nem vagyok én senkinek sem adósa, adósa
Él még az én feleségem, édesapja,
édesanyja, meg annak az apósa, anósa.
// Eb fél kutya fél, mig az ipam, napam él. //
 
Szép vagyok én csak a azemem fekete, fekete,
Nem vagyok én az erdőben, remete, remete.
// Eb fét kutya fél mig az ipam, napam él. //
 
  I do not owe anyone. Still my wife's father, mother, and
their fathers-in-law and mothers-in-law are alive.
Only dogs are afraid, dogs are afraid.
Still my father-in-law and mother-in-law are alive.
 
I am beautiful, just my eyes are black, eyes are black.
I am not a hermit in the forest, in the forest.
Still my father-in-law and mother-in-law are alive.

 


Kevi Csárdás
        Dance from Kevi
        Kevi is a village of Hungarians in the Senta municipality,
        North Banat District, Vojvodina province of Serbia.

Sárga a csikó, sárga a nyereg rajta
Most akartam hozzád Manni rajta
Most akartam véled beszélgetni
Itt van az idő el kell maserozni.
 
  The yellow horse, yellow saddle on it.
Now you want him Manni.
I was just talking to you.
Here is the time to be maserozni.
 


Körcsárdás
        Circle dance

Réten, réten, sej a keresztűri réten
Elvestettem a szebbe való késem.
Késem után, a karikgyűrűmet.
Azt sajnálom nem a régi szeretőmet.
 
Este, este sej este akar leni
Ez a kis lá haza akar menni
Haza menne, de nincs kiséröje (galombom)
Elkiséem,leszek én a szeretöje.
  In the field, in the field of Keresztűri
I lost my pocket knife.
After my knife, my wedding ring.
Is it that which I regret more than my former love?
 
Dusk turns to evening,
This little girl would like to go home.
Would go home, but there is none to see her home.
I'l see her home, I'll be her sweetheart.


Körtánc
        Round dance

Várba harangoznak.
Városba dobolnak.
A gyimesi legények
Táborba indulnak.
Nagy a hire.
 
Ki lesz a kapitány?
Majd lesz Jancsó Ignác.
Hát a kapitányné?
Majd lesz Réczika Tercsi.
Nagy a hire.
 
Ennek a Tercsinek.
Szép selyem szoknyája.
Ennek az Ignácnak.
Fáj a szíve rája.
Nagy a hire.
 
Ennek az Ignácnak.
Szép rojtos gatyája.
Ennek a Tercsinek.
Fáj a szíve rája.
Nagy a hire.
  In the castle, bells are ringing.
In the town, drums are beating.
The boys of Gyimes [in Slovakia]
Are going off to camp.
Great is their fame.
 
Who’ll be the captain?
He'll be Ignác Jáncso
Well then, the captain's wife?
She’ll be Tercsi Ráczika
Great is their fame.
 
This is Tercsi's.
Her pretty silk skirt.
This is Ignác's
His heart aches for her,
Great is their fame.
 
This is Ignác's.
His handsome fringed pants.
This is Tercsi's.
Her heart aches for him.
Great is their fame.


Lakodalmi Tánc
        Bridal dance

Engemet máris tizen kérettek!
Most a tiz a közūl melyikhez menjek?
Adj jö tanácsot szegény fejemnek
Hogy virág helyett körót ne szedjek!
 
  I was asked ten times!
Which of the ten should I choose?
Give my poor brain good advice
So I'll not choose a weed instead of a flower.
 


Lassü Sergö
        Slow revolving (dance)

/ Széles viz a duna. /
Keskeny palló rajta.
 
/ Ne menj arra rozsam; /
Mert beesel róla.
 
  Wide is the river Danube.
Be careful on the bridge.
 
It is narrow, my love;
Don't fall in, oh my love.
 


Ne Félj Lányom
        Do not be afraid, my daughter

Ne félj lányom, ne félj,
Mert én eladtalak.
Kinek anyám kinek?
Egy csobban legénynek.
 
Nem kell anyám, nem kell.
Nem tudok aludni.
Hát mér lányom, hát mér?
A sok juhbőgéstől.
 
Ne félj lányom, ne félj.
Mert én eladtalak.
Kinek anyám kinek?
Egy deak legénynek.
 
Nem kell anyám, nem kell.
Nem tudok aludni.
Hát mér lányom, hát mér?
A sok imádságtól.
 
  Don't be afraid my daughter, don't fear,
I gave you away in marriage.
to whom, mother, to whom?
To a shepherd boy.
 
There's no need mother, no need.
I can't sleep.
But why my daughter, but why?
Because of all the bleating.
 
Don't be afraid my daughter, don't fear.
I gave you away in marriage.
To whom, mother, to whom?
To a student.
 
There's no need mother, no need.
I can't sleep.
But why my daughter, but why?
Because of all the praying.
 


Oláhos
        Jumping dance

A barátok, a barátok, facipőbe járnak.
Azok élik világukat akik ketten hálnak.
/ Lá é szegény árva gyerek csak egyedül hálok,
Akármerre kaparászok csak falat tálok. /
 
A csikósok, a gulyások kis lajbiban járnak.
Azok élik világukat akik ketten hálnak.
Lá megmondtam, Angyal Bandi, ne menj az Alföldre.
Mert megtanulsz csikót lopni, s elhajtanak érte.
De má mostan jó van dolgom, nem parancsol senki:
Mikor mondják, "Mars ki, Jankó!" nekem ki kell menni.
 

 
  The monks, the monks walk about in wooden shoes.
The ones who enjoy their lives are those who sleep in twos.
I am a poor lonely child, I sleep alone.
No matter which way I stretch I only touch walls.
 
The horseherds, the cowherds go about in small vests.
The ones who enjoy their lives are those who sleep in twos.
Bandi Angyal, haven't I told you, don't go to the lowlands.
Because you'll learn to steal colts, and you'll be banished because of that.
But now I am having a good time, nobody's ordering me around:
When they tell me "Get the hell out, Johnny!" I must go out.
 
Bandi Angyal was a famous bandit and folk hero
in nineteenth century rural Hungary.


Sárközi Karikázó
        Sárköz circle dance

Kis kalapom darutollas viragos
Fére csapom jaj de nagyon betyáros.
Most vettem az elmult vasar elejen
Reng a virág kiskalapom tetején.
 
Érik érik a cseresznye.
Bodorodik a levele.
Piros barna menyecsakének
Körűl fodros a kűténye.
 
Ki az Urát nem szereti
Sárga répat fűzzűn neki.
Jól meg sózza paprikázza
Hogy a hideg is karazza.
 
  My little hat has feathers and flowers
And I wear it at a jazy angle.
I just bought it to wear at the fir
And the flowers are waving on it.
 
The cherries are ripening.
The leaves are curling.
The handsome young wife has an apron
With ruffles.
 
She who doesn't like her husband
Should cook lots of carrots.
Put in lots of salt and pepper
So that he gets cold shivers.
 


Sárközi Tánc
        Dance from Sarköz

Kispiricsen hires kislány vagyok én.
Tizennyoic szél rokolyában jároken.
Reng is a föld amerre én eljárok.
Legény legyen kivel beszédbe állok.
 
Jaj de szépen ragyognak a csillagok
Mikor rózsám tehozzád el ballogok.
Annyi csókot viszek hozzád estére
Mind belefér a két orcád egyszerre.
 
Nincsen anny tenger csillag az égen
Valahányszor esembe jutsz énnékem.
Az erdő sem zöld a levele nélkű
Gyonge szivem soha sincs nálad nélkűl.
 
  I am a well-known girl of Kispiricsen.
I have eighteen petticoats.
Whenever I walk the earth trembles.
Whoever stops to talk with me must be a real man.
 
How beautifully the stars twinkle
Whenever I walk to your house, my rose.
I will give you as many kisses as
Your face can hold.
 
There are not as many stars in the sky
As the number of times I think of you.
The forest can't be green without its leaves
And my poor heart can't be without you.
 


Somogyi Karikázó
        Shepherd's dance

Éva szivem Éva, most érik a szilva
Teritve az alja, felszedjök hajnalra.
 
Bárcsak ez a hajnal, sokáig tartana,
Hogy a szerelemnek, vége ne szakadna.
 
Szerelem szerelem, atkozott gyötrelem
Miért nem termettél volt, minden falevélen.
 
Azért jottem ide karikázni
Ha a babám itt találna lenni,
Keze lába kitalálna töni
Nékem köllne arról számot adni.
 
Mit ér annak a legények élete
Kinek mindig nadrágzsebben a keze
Nem meri a lányokat megölelni
Mert azi hiszi hogy a fene megeszi.
 
Piros alma beleesett a sárba
beleesett a sáros pocsojába,
/ Piros almát kiveszem és megmosom
A babámat százszror is megcsókolom. /
 
  Eve, dear Eve, let us take the plums
to eat in the early morning.
 
I wish the sunrise would linger
and that our love would never end.
 
Love, oh love, why all this suffering?
Why can't you grow like a leaf on a tree?
 
If my love were here,
she might be broken into little pieces
by the strength of my passion,
and it would all be my fault!
 
How is it that a man keeps putting his hands
into his pockets,
instead of putting them on the girl's shoulders?
Why is he afraid?
 
A red apple fell into the muddy water.
I took it out and washed it off,
and then I kissed my love
one hundred times.
 


Szatmári Csárdás
        Dance from Szatmár

Szól a fügemadár,
Majd csak megvirrad már,
Gyere kisangyalom,
Csókold meg az orcám.
 
Csókold meg az orcám,
Százszor egymásután,
Én is megcsókolom,
A tiéd azutón.
 
  The fig bird speaks,
"It's just dawning,
Com my little angel,
Kiss my cheek.
 
Kiss my cheek.
Hundreds of rows in a row.
I'll kiss you again.
I'm yours after that."
 


Széki-Lassú (Virágos Kenderem)
        Slow dance from Szék (My flowery scarf)

Virágos kenderem, kiázott a tóba,
A nem szeretsz rózsám, ne járj a fonóba.
 
Elejtettem orsóm, nincs, aki feladja;
Bánatos szívemet, ki megvígasztalja.
 
  My flowery scarf, watery as the lake (with tears),
if you don't love me, my sweetheart, don't go to the spinning room.
 
I dropped my spindle, there is no one who would hand it up;
there is no one who comforts my aching heart.
 


Tubarózsa Csárdás
        Tube rose dance

Hej, Rozmaring, Rozmaring,
Leszakadt rólam az ing.
Hej, tubsarózsa.
 
Ha leszakadt, nem bánom.
Majd megvarja a párom.
Hej, tubsarózsa.
 
Ez a bavám ez-ez-ez.
Jobban jára mint emez.
Hej, tubsarózsa.
 
Ha nem jára nem bánom.
Ugyis szeret a párom
Hej, tubsarózsa.
 
  Hey, Rosemary, Rosemary,
My shirt came off.
Hey, tube rose.
 
If it's torn off, I don't mind.
My partner will do it.
Hey, tube rose.
 
This is my thing.
It works better than this one.
Hey, tube rose.
 
I don't mind if it doesn't work.
My partner loves it.
Hey, tube rose.