Federation South logo

Folk Dance Federation of California, South, Inc.

Polish Song Words
Compiled by Dick Oakes


Ada's Kujawiak No. 1 (Na Wierzbowym Listku)
        The nightingale wrote a letter
  From Ada Dziewnowska's book
"Polish Folk Dances and Songs"

Na wierzbowym listku slowik list pisze,
A gdy już napisal, przerwal wiatr ciszę,
Przerwał listek, przerwał, zaniósł go wiośnie,
Potem przysiadł na s0śnie.
 
I skinęła ręką i wnet wyszło słońce,
Słowik strzepnął piórka i po łące
Dana, Dana poszła piosnka
Od samego Rana.
 
Księżyz już się jasną czapką chmur skłonił,
Kiedy wiosna listek wzięła w swe dłonie,
Przeczytała słowa, w których był smutek,
Żal słowika i nuty.
 
  The Nightingale wrote a letter on a willow leaf,
When he finished it the wind interrupted the silence,
The Nightingale cut off the leaf and carried it
To spring and then sat on a pine.
 
Spring waved her hand and the sun came out,
The Nightingale fluttered his feathers
And a song “dana, dana” burst forth in the meadow
On that morning.
 
The moon already bowed with his light cap of clouds
When Spring took the leaf in her hands
And read the words which contained
      the sadness and sorrow of the Nightingale
And musical notes.
 


Kukułeczka
        Little cuckoo
  Translated by Ada & Basia Dziewnowska
March 18, 2012

Kukułeczka kuka,
chłopiec panny szuka,
Spozira,
przebira l nosa zadzira.
 
        Chorus:
        Kuku kuku acha acha!
        Odiridi odirididyna
        Idiriridyna u cha!
 
Chłopcy moje,
w co wy to dufacie?
Czy to w te surduty,
co po jednym macie?
 
        Chorus
 
Poznać ci to poznać
chłopca fanfarona,
Choć pusto w kieszeni,
głowa najiżona!
 
        Chorus
 
Kukułecka kuka,
syrce we mnie puka,
Głupi ten kawalir,
co z majuntkiem szuka!
 
        Chorus
 
Pytajta kukułki,
ona wam odpowie, że
Ten najbogatszy,
co ma dobrze w głowie!
 
        Chorus
 
  The cuckoo bird
is cuckooing
And a young man
is searching for a girl.
 
        Chorus:
        Coo-coo, coo-coo, aaa-hah, aaa-hah,
        Oh-dee-ree-dee, oh-dee-ree-dee-dih-nah,
        Ee-dee-ree-ree-dih-nah oo-hah!
 
My young man,
what are you so proud of?
These jackets (or suits),
that you have only one of?
 
        Chorus
 
One can distinguish (recognize)
a swagger, young man,
Although his pocket is empty,
his head is bristling (overconfidant).
 
        Chorus
 
The cuckoo bird is cuckooing,
and my heart is pounding,
Stupid is the bachelor
who looks (for a girl) with a fortune (rich dowry).
 
        Chorus
 
Ask the cuckoo bird
and it will answer (tell) you that
the one that is the richest
is the one who has his head on straight!
 
        Chorus
 


Mach
        To sway, swing, or wave
  From Ada Dziewnowska's book
"Polish Folk Dances and Songs"

Táncuj macha dam ci piróg,
táncuj macha dam ci dwa.
Jednego mi mama dała,
drugiegom se upiekła.
 
  Dance the Mach, and I'll give you a dumpling.
dance the Mach, and I'll give you two.
One my mother gave me,
the other one I baked myself.
 


Od Buczka do Buczka
        From one beach tree to the next
  From Ada Dziewnowska's book
"Polish Folk Dances and Songs"

Od buczka do buczka po listeczku,
powiedz mi Jasieńku o wioneczku.
O wioneczku o zielonym, przez twoją,
dziewczynę uwinionym.
 
Od buczka do bucka, listek drobny,
po wiedz mi do broć, kokchanku jeśliś dobry.
Poznasz, poznasz moją dobroć,
zapłaczesz, zakrzyczysz do mnie nieroz.
 
Nie będziesz musiała wody nosić,
bo będziesz jej miała w czach dosyć.
Wody nosić, drzewa rąbać,
bo ja ci nastarczam o ciełomaū.
 
  From one beach tree to the next,
leaf by leaf; tell me, Johnny,
about the wreath, about the green wreath
plaited by your girl.
 
From one beech tree to the next,
small leaf; tell me, lover, whether you are kind.
You'll get to know, you'll get to know my kindness,
You will cry and scream at me more than once.
 
You will not have to carry water because
you'll have plenty of it in your own eyes.
To carry water, to chop wood, because I will provide
the wood by breaking it on your back.
 


Szpacyrpolka
        Strolling polka
  From Ada Dziewnowska's book
"Polish Folk Dances and Songs"

Words sung during the first melody.

Szpacyrpolka piękny taniec
kto ją umie tańcować
 
A gdo jest kapke trombiaty,
tyn musi w kącie stować.
 
  The strolling polka, a beautiful dance
if one knows how to dance it.
 
But if one is not too bright,
one has to stand in the corner.
 


Trojak
        From "trojka" meaning "three"
  From Ada Dziewnowska's book
"Polish Folk Dances and Songs"

Zasiali górale owies, owies.
Od końca do końca, tak jest, tak jest.
Zasiali górale żyto, żyto.
Od końca do końca, wszystko, wszystko.
 
A mom ci ja mendelicek, w domu dwa, w domu dwa!
U sąsiada śwarnych dziwuch gromada, gromada!
A mom ci ja trzy mendele, w domu dwa, w domu dwa!
Žad na mi się nie podoba, tylko ta, tylko ta!
 
  The mountaineers have sown oats,
From near to far, it's true, it's true.
The mountaineers have sown rye
From near to far, all of it, all of it.
 
I have fifteen sheaves, two at home, two at home!
At my neighbor's, there are many lovely girls!
I have fifteen sheaves, two at home, two at home!
I don't like any of these girls, except her, except her!
 


Zwodzony
        From "zwodsić" meaning to deceive or delude
  Translated by Ada Dziewnowska
1968

Nie chcę cię, nie chcę cię, nie chcę cię znać
Chodź do mnie, chodź do mnie, rączkę mi dać
/ Prawą mi daj, lewą mi daj
i już się na mnie nie gniewaj. /
 
  Don't want to, don't want to, don't want to know you.
Come to me come to me, give me your hand.
Give me your right, give me your left,
and don't be angry any more.