Federation South logo

Folk Dance Federation of California, South, Inc.

Slovakian Song Words
Compiled by Dick Oakes


Horehronský Čardáš (Tota Hel'pa)
        Dance from the Hron Valley (This town of Hel'pa)

Tota Hel'pa, tota Hel'pa, to je pekné mesto.
Av tej Hel'pe, av tej Hel'pe, švarnÝch chlapcou je sto.
 
/ Koho je sto, toho je sto ne po mojej vôli
Len za jednym, len za jednym srdiečko ma boli. /
 
Za Janičkom, za Pavličkom krok by nespravila
Za Duričkom, za Mišičkom dunaj preskočila.
 
// Dunaj, Dunaj, Dunaj, Dunaj aj to širo pols
Len za jednym, len za jednym potěšenie moje. //
  This Hel'pa, this Hel'pa is a nice town.
And in Hel'pe there are a hundred handsome boys.
 
This hundred, that hundred are not to my liking.
Only for one, only for one, my heart aches.
 
For John, for Paul, she wouldn't take a single step.
For George, for Mike, she'd jump over the Danube.
 
Danube, Danube, Danube, Danube and a wide field,
Only for one, only for one, my darling.
 


Čardáš iz Košické Hámre (Už Som Še Oženil)
        I have married now (Dance from the small village of Kožicke Hamre)

Už som še oženil, už je darmo,
Už som si zavesil na krk jarmo.
 
        Chorus:
        / Šeja, hoj, čuhaja, už som ju vžal,
        Beťár bul ten co mi tej rady dal. /
 
Ani še mi šumne nepripravy,
Ani mi halušky nenavari.
 
        Chorus
 
Ani sa len ze mnu nedohvara,
Ani mi pirohy nevyvara.
 
        Chorus
 
Ľehne do posceli, i to križom,
Či to tak še liha s mladym mužom?
 
        Chorus
 
  I have married now, everything is in vain now.
Now I have hanged a yoke on my neck.
 
        Chorus:
        (Sheja, joy, chuhaja)
        Jester was the one who gave me this advice.
 
Neither talks she kindly to me
Nor cook the dumplings for me.
 
        Chorus
 
Neither speaks she with me
Nor cooks the pie for me.
 
        Chorus
 
She lies across the bed.
Is this the way how to lie with a young man?
 
        Chorus