Federation South logo

Folk Dance Federation of California, South, Inc.

Swedish Song Words
Compiled by Dick Oakes


Styrman Karlsson Hambo (Singing Hambo)
        Hambo by Styrman Karlsson

Spel opp, ni spelemän, en hambo
Fär mig och min brud.
Vi har tillsammans bara denna natt,
För i morgon bitti så är vi skilda.
På livets ocean vi möttes,
Och kärlekens bud
Det är att finna lyckans ögonblick
Denna korta natt som vi fått bli stilla.
 
Tryck dig intill mig tätt,
Min lilla hjärtevän,
Om du håller av mig.
Låt mig få njuta
Fullt av den stulna lycka
Som stunden gav mig.
Genom din tunna blus
Förnimms varenda slag av
Ditt unga hjsärta.
Som slår i takt med mitt,
Rört av samma oro
Och samma smärta.
 
/ Skall du minnas när jag farit
Än en vecka vad som varit?
Kyssarna du fått och att i natt det är
Mig du häller kär,
Mig som du är när.
Öka spelmän öka takten.
Snart så randas morgonvakten
Då är ruset över då är febern slut.
Så, öka spelmän öka takten. /
 
  Play, you musicians, a hambo
For me and my bride.
We have together this night only,
For tomorrow we will be separated.
We met on the ocean of life,
And the law of love
Is to find the happiness of the moment
This brief night of rest.
 
Come close to me
My little darling,
If you are fond of me.
Let me enjoy
Fully the stolen happiness
Which this moment brings.
Through your thin blouse
Every beat of your
Young heart is felt.
It beats in unison with mine,
Moved by the same worry
And the same pain.
 
Will you remember when I'm gone
Still another week what has been?
The kisses you have gotten and tonight it is
Me whom you love,
Me whom you are near.
Musicians, step up the tempo.
Soon the morning will glow,
Then the intoxication is over and the fever ended.
So, musicians, step up the beat!